Plenair debat : Debat over de voorjaarsnota 2020

De vergadering is geweest

1 juli 2020
10:15 - 15:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorjaarsnota 2020

  Loading data
 2. 2

  Nationaal Hervormingsprogramma 2020

  Loading data
 3. 3

  Stabiliteitsprogramma 2020

  Loading data
 4. 4

  Beoordeling Raad van State van het Stabiliteitsprogramma 2020

  Loading data
 5. 5

  Nacalculatie Europese afdrachten 2019

  Loading data
 6. 6

  EU begroting 2020: eerste aanvullende begroting

  Loading data
 7. 7

  Europese begroting 2020: derde aanvullende begroting

  Loading data
 8. 8

  Vierde aanvullende EU-begroting 2020: inzet Solidariteitsfonds

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Loading data
 16. 16

  Herverzekering leverancierskredieten

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data