Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie
Stenogram
Download Stemming Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen
Stenogram
Download Stemmingen Verzamelspoedwet COVID-19
Stenogram
Download Stemming Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
Stenogram
Download Stemmingen moties Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie
Stenogram
Download Stemming Energie-etikettering van energiegerelateerde producten
Stenogram
Download Stemming motie Liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 26 mei 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemming Wet homologatie onderhands akkoord
Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 7 mei 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 16 april 2020

Te behandelen zaken

1
2
Moties ingediend bij de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie

3
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

4
Motie ingediend bij de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

11
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

12