Plenair debat : Debat over de verschillende korte termijn stimulerings- en reddingsmaatregelen en de lange termijn ontwikkelingen van de economie

De vergadering is geweest

28 mei 2020
11:01 - 20:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Uitbreiding doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

  Loading data
 2. 2

  Tweede wijziging noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

  Loading data
 3. 3

  Monitoring arbeidsmarkt en beroep noodpakket

  Loading data
 4. 4

  Tweede wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

  Loading data
 5. 5

  Noodpakket 2.0

  Loading data
 6. 6

  Extra vangnet voor flexwerkers in verband met de coronamaatregelen

  Loading data
 7. 7

  Derde wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

  Loading data
 8. 8

  Noodpakket 2.0

  Loading data
 9. 9

  Moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april 2020 over de Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data