Plenair debat : Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

De vergadering is geweest

27 mei 2020
11:00 - 18:39 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

  Loading data
 3. 3

  Eindadvies ‘Omzien in verwondering’ van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) en het onderzoeksrapport ‘Toeslaggerelateerde CAF-zaken’ van de Auditdienst Rijk (ADR)

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van de hersteloperatie Toeslagen

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over berichtgeving van Follow The Money over de toeslagenaffaire

  Loading data
 6. 6

  Uitbreiding opdracht Adviescommissie uitvoering toeslagen en datum publicatie

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbesluit Toeslagen

  Loading data
 8. 8

  Toelichting op de kwestie rondom het stopzetten van kinderopvangtoeslagen en het rappelleren daarbij

  Loading data
 9. 9

  Toelichting Wob-besluit 'versoepelen beleid kinderopvangtoeslag'

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen naar aanleiding van het debat van 4 december 2019 over de oplossing voor ouders in de CAF 11-zaak

  Loading data
 11. 11

  Verzoek om inzage dossier Toeslagen

  Loading data
 12. 12

  Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  Loading data
 13. 13

  Dossierinzage ouders kinderopvangtoeslag

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken en overdrachtsbrief CAF Toeslagen

  Loading data
 18. 18

  Voortgang second opinion ambtsmisdrijven

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de open brief van gedupeerden gezinnen van de kinderopvangtoeslag

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake loonbeslag in verband met kinderopvangtoeslagschuld

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over voortgang second opinion ambtsmisdrijven

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2020, over toezending van enkele stukken voorafgaand aan het debat Stopzetten van de kinderopvangtoeslag

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020, over het ontvangen van ambtelijke adviezen inzake ambtsmisdrijven

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie om alle relevante informatie vanaf 2014 rondom de betrokkenheid van SZW bij de toeslagenaffaire te ontvangen

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data