Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

5
VAO Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën (AO d.d. 12/03)
6
VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)
7
VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)
8
VSO Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 (31524-460)
9
VSO Studievoorschotvouchers en toezeggingen AO 16 oktober 2019 over DUO (24724-169)
10
VSO Antwoord op schriftelijke vragen over het bericht ‘Ruzie met de universiteit over een briljant idee’
11
VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs (31293-518)
12
VSO Datalek Donorregister (32761-162)
13
Correctie bij de stemming over de motie van het lid Westerveld (Kamerstuk 35 300-VIII, nr. 180)
15
Opnieuw aan te houden moties

16
Het lid Van Nispen: verzoek uitstel Stemmingen van alleen het wetsvoorstel Wet homologatie onderhands akkoord) (35249) naar morgen
17
Het lid Van der Lee namens Klaver: debat met de minister-president over het Frans-Duitse initiatief voor het Europese herstel (NRC, 18 mei 2020)
18
Het lid Leijten: verzoek het Notaoverleg Stopzetten kinderopvangtoeslag om te zetten in een plenair debat