Te behandelen zaken

2
De volgende voorstellen van wet:

3
Brieven regering:

6
Brief van lid/fractie/commissie:

9
Vervallen moties

11
Inhandenstellingen