Plenair debat : Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

18 maart 2020
13:00 - 23:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap

  Loading data
 2. 2

  Beperking vliegverkeer vanuit risicolanden ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Loading data
 3. 3

  Maatregelen aanpak coronavirus in justitiële inrichtingen

  Loading data
 4. 4

  Inzet nationale crisisstructuur COVID-19 (Coronavirus)

  Loading data
 5. 5

  Gevolgen COVID-19 (Coronavirus) op uitzendingen en inzet in het buitenland

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs

  Loading data
 7. 7

  Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Loading data
 8. 8

  Rectificatie - Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Loading data
 9. 9

  Maatregelen CBR n.a.v. COVID-19

  Loading data
 10. 10

  COVID-19 nieuwe aanvullende maatregelen

  Loading data
 11. 11

  Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

  Loading data
 12. 12

  Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) als gevolg van de Coronacrisis

  Loading data
 13. 13

  Impact van COVID 19 op de consulaire dienstverlening

  Loading data
 14. 14

  Stopzetten bevolkingsonderzoeken kanker in verband met Covid-19

  Loading data
 15. 15

  Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus

  Loading data
 16. 16

  Videoconferentie Europese Raad d.d. 17 maart 2020 inzake COVID-19

  Loading data
 17. 17

  COVID-19 aanpak mbo

  Loading data
 18. 18

  Noodpakket banen en economie

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken bestrijding COVID-19

  Loading data
 20. 20

  Videoconferentie Europese Raad d.d. 10 maart 2020 inzake COVID-19

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data