Plenair debat

Debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken

21
Moties ingediend tijdens het debat