Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de bestrijding van het coronavirus)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties bestrijding van het coronavirus

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over de bestrijding van het coronavirus