Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de bestrijding van het coronavirus)

De vergadering is geweest

12 maart 2020
2:37 - 2:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de bestrijding van het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data