Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Voedselveiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties Medisch zorglandschap
Stenogram
Download Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken Handel
Stenogram
Download Stemmingen moties Aanpassen van inspectierapporten
Stenogram
Download Stemmingen Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening
Stenogram
Download Stemmingen moties Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018
Stenogram
Download Stemming Uitbreiding toepassingsmogelijkheden Wet Bibob
Stenogram
Download Stemmingen moties Hulpmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet versterken positie mbo-studenten
Stenogram
Download Stemmingen moties Gezond en veilig werken
Stenogram
Download Stemming motie Uitbreiding toepassingsmogelijkheden Wet Bibob
Stenogram
Download Stemmingen moties Verpleeghuiszorg
Stenogram
Download Stemmingen Wet versterken positie mbo-studenten
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Programma gehandicaptenzorg Volwaardig leven
Stenogram
Download Stemmingen moties Zorgfraude/Governance in de Zorgsector
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 10 maart 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom verspreiding coronavirus

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid

7
Moties ingediend bij het VAO Medisch zorglandschap

11
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus

14
Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

16
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152)