Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

10 maart 2020
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij de Wet versterken positie mbo-studenten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het debat over het aanpassen van Inspectierapporten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het VAO Voedselveiligheid

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Medisch zorglandschap

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VSO Beleidsreactie IGJ-rapport over het Wmo-toezicht 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Gezond en veilig werken

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152)

  Loading data
 17. 17

  Motie ingediend bij Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

  Loading data