Plenair debat : VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (AO d.d. 20/2)

De vergadering is geweest

20 februari 2020
16:25 - 16:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data