Plenair debat : VSO Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-28 februari 2020 (21 501-30, nr. 474)

De vergadering is geweest

20 februari 2020
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 februari 2020

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020 (Kamerstuk 21501-30-474)

  Loading data
 3. 3

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data