Plenair debat : Einde middagvergadering: STEMMINGEN (over de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35 195), over moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte, het VAO Eurogroep/Ecofinraad, het VSO Raad voor Concurrentievermogen, het VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (AO d.d. 12/2 en over de motie van afkeuring ingediend bij het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn))

De vergadering is geweest

20 februari 2020
17:00 - 17:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo) (35195)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het Presidium over een verzoek aan de planbureaus om een verkenning uit te brengen naar de mogelijkheden voor integratie van de Monitor Brede Welvaart in de begrotings- en verantwoordingssystematiek (34298-29)

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofinraad

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het VSO Raad voor Concurrentievermogen

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data