Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
VAO PFAS (AO d.d. 19/02)
7
VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)
8
VAO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector (AO d.d. 19/02)
9
VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02)
10
Het lid Beckerman: brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Interne chaos bij NCG: 'We verliezen de Groningers uit het oog'’ (Rtvnoord.nl, 19 februari 2020)

11
Het lid Sjoerdsma: verzoek uitstel VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)
12
VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 20/02)
13
VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)
14
Het lid Smeulders: debat met de minister voor Milieu en Wonen over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen
15
VAO Stikstofproblematiek (AO d.d. 20/02)
16
Het lid Hijink: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Ftm.nl, 200 februari 2020)
17
Het lid Azarkan: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘9 doden bij aanslagen op Duitse waterpijpcafés, OM vermoedt rechts-extremisme’ (Nos.nl, 20 februari 2020)

20
Debat over de Europese top van 26 en 27 maart 2020