Plenair debat : VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32)

De vergadering is geweest

16 juni 2020
18:30 - 18:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data