Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 13/02)
9
Het lid Wiersma: verzoek het debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht spoedig in te plannen
10
Het lid Van Gerven: verzoek het VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 13/02) deze week te agenderen inclusief stemmingen
11
Het lid Öztürk: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Ophef om NPO-interview met pedofiel die wil dat peuters zelf kunnen beslissen over seks’ (Ad.nl, 13 februari 2020)

12
Het lid Stoffer: verzoek het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn spoedig in te plannen (n.a.v. Nos.nl, 14 februari 2020) en het perspectief op volwaardige compensatie voor de provincie Zeeland hierbij te betrekken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen
13
Het lid Wassenberg: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets’ (Nos.nl, 15 februari 2020)

14
16
Het lid Graus: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dierenmishandeling door jagers (Jagerstv youtube.com, 14 februari 2020)
17
Het lid Palland: vooraankondiging VSO Raad voor Concurrentievermogen, nog deze week inclusief stemmingen
18
Het lid Emiel van Dijk: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Syriërs feestvieren omdat Aleppo volledig Jihadist vrij en veilig is verklaard en de Syriërs in Nederland dus terug kunnen om hun eigen land te helpen opbouwen (Twitter, 16 februari 2020)

19
Het lid Belhaj: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Wob-besluit Defensie over beleid transparantie burgerslachtoffers’ (Rijksoverheid.nl, 17 februari 2020)

22
Het lid Leijten: vooraankondiging VAO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten (AO d.d. 20/02), deze week inclusief stemmingen
24
Het lid Yesilgöz-Zegerius: verzoek het dertigledendebat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt om te zetten in een debat n.a.v. het bericht ‘OM blundert voor derde keer: opnieuw foto's kroongetuige Nabil B. verspreid in dossier’ (Ad.nl, 13 februari 2020)