Plenair debat

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat