Plenair debat : VAO Medische preventie/Infectieziekten (AO d.d. 6/2)

De vergadering is geweest

6 februari 2020
14:30 - 14:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data