Plenair debat

Wet digitale overheid (34972) (antwoord 1e termijn + rest)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet digitale overheid
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat