Plenair debat : Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

De vergadering is geweest

18 februari 2020
19:15 - 23:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verslag Europese Raad van 12 en 13 december 2019 en eerste appreciatie Green Deal

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsbeleid ten aanzien van het vetorecht van EU-lidstaten inzake energiebelastingen

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data