Plenair debat

Debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Toekomst van de ouderenhuisvesting
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

5
Moties ingediend tijdens het debat