Plenair debat : Debat over de toekomst van de ouderenhuisvesting

De vergadering is geweest

30 juni 2021
19:00 - 22:51 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het plan van aanpak van de Taskforce wonen en zorg

  Loading data
 3. 3

  Wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen/definitief rapport TNO met verpleegzorgbehoefte en capaciteit

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over ‘zorgcapaciteit verpleging en verzorging in 2040’

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data