Plenair debat : Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld

De vergadering is geannuleerd

Week 46
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op evaluatierapport Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) over uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

    Loading data