Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01)
8
VAO Regio deals (AO d.d. 22/01)
9
VSO Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (35054-15)
10
VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31521-118)
12
Lijst met vervallen moties:

13
Het lid Hijink: verzoek het VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01) vandaag nog in te plannen inclusief stemmingen
14
Het lid Wilders: verzoek het debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen samen te voegen met het debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen en deze spoedig in te plannen
15
Het lid Van Nispen: debat met de minister voor Rechtsbescherming over het seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen
17
Het lid Markuszower: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Tattookiller’ knipt enkelband door en vlucht’ (Telegraaf.nl, 23 januari 2020)

18
Het lid Van den Hul: debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Parool.nl, 23 januari 2020)