Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
VSO Implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (32757, nr. 157)
6
Opnieuw aan te houden moties

8
AFVOEREN: Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport
10
Het lid Van den Hul: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Raad van Europa: risico op meer huiselijk geweld door genderneutrale aanpak’ (Volkskrant.nl, 20 januari 2020)
11
Het lid Azarkan: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Minister Slob ging te ver met vertrekeis aan bestuur Haga Lyceum’ (Nos.nl, 20 januari 2020)

12
Het lid El Yassini: debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven’ (Nrc.nl, 17 januari 2020)
13