Plenair debat : Debat over leraren

De vergadering is geweest

19 februari 2020
11:00 - 16:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Uitkomsten van TALIS 2018

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de uitkomsten van TALIS 2018

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 november 2019, over het vastlopen van cao onderhandelingen in het primair onderwijs

  Loading data
 4. 4

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs

  Loading data
 5. 5

  Arbeidsmarkt voor leraren 2019

  Loading data
 6. 6

  Informatie over uitkomsten cao primair onderwijs 2019/2020

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake aanbieding van het pamflet "Lerarentekort? Welk lerarentekort?"

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Minister Slob maakt 9 miljoen euro extra vrij voor zij-instromers onderwijs'

  Loading data
 9. 9

  Rapport ‘Naar een stelsel met toekomst – bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data