Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

4
Brieven regering:

8
Het lid Agema: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

9
Het lid Kops: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht’ Luchtvaart kan alleen groeien als stikstof afneemt’ (Telegraaf.nl, 14 januari 2020)

11
Het lid Asscher: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht’ WRR: geen uitkeringen, maar baan voor iedereen als vangnet’ (Volkskrant.nl, 15 januari 2020)

12
Het lid Renkema: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het opiniepanel Rapport van Eenvandaag i.s.m. met VNG ‘Gemeenten in de problemen door toestroom aanvragen huishoudelijke hulp’ (Eenvandaag.avrotros.nl, 8 januari 2020)

13
Het lid Karabulut: vooraankondiging VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 15/01), morgen te houden inclusief stemmingen
14
AFVOEREN: Debat over het ‘exposen’ van vrouwen
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg