Plenair debat : VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118, nr. 120)

De vergadering is geweest

18 december 2019
12:20 - 12:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-120)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data