Plenair debat : VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (21501-04, nr. 226)

De vergadering is geannuleerd

Week 27
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019

    Loading data