Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

7
VAO CBR (AO d.d. 11/12)
8
Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over de door ouders ontvangen dossiers inzake de CAF-11 zaak, waarin grote delen zijn weggelakt

9
Het lid Kröger: verzoek het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX (28089, nr. 148) en het VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (28089-149) samen te voegen
10
Het lid Kröger: verzoek het VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11) uit te stellen
11
Het lid Van Toorenburg: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord en rappel verzoek het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de Kamer te sturen

12
Het lid Ziengs: vooraankondiging VSO Milieuraad d.d. 19 december 2019
13
Correctie bij stemming over de motie-Von Martels (Kamerstuk 27 858, nr. 500)
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban
16
Toegevoegd: Debat over de Najaarsnota 2019