Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 december 2019
14:25 - 14:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende initiatief:

  Loading data
 6. 6

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO CBR (AO d.d. 11/12)

 8. 8

  Het lid Leijten: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën over de door ouders ontvangen dossiers inzake de CAF-11 zaak, waarin grote delen zijn weggelakt

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kröger: verzoek het VSO Rapporten ILT en RIVM over GenX (28089, nr. 148) en het VSO Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (28089-149) samen te voegen

 10. 10

  Het lid Kröger: verzoek het VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11) uit te stellen

 11. 11

  Het lid Van Toorenburg: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord en rappel verzoek het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de Kamer te sturen

  Loading data
 12. 12

  Het lid Ziengs: vooraankondiging VSO Milieuraad d.d. 19 december 2019

 13. 13

  Correctie bij stemming over de motie-Von Martels (Kamerstuk 27 858, nr. 500)

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban

 15. 15

  Inhandenstelling

  Loading data
 16. 16

  Toegevoegd: Debat over de Najaarsnota 2019