Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties NVWA
Stenogram
Download Stemmingen moties Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging
Stenogram
Download Stemming Verwijzingsportaal bankgegevens
Stenogram
Download Stemmingen moties Ondernemen met een maatschappelijke missie
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Ambulancezorg / Acute zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Duurzaam vervoer
Stenogram
Download Stemmingen Registratie uiteindelijk belanghebbenden vennootschappen en andere juridische entiteiten
Stenogram
Download Stemmingen Geneesmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Leefomgeving
Stenogram
Download Stemmingen moties Risicovereveningsmodel 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Bloedvoorziening
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwerp-NOVI
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Gewasbeschermingsmiddelen
Stenogram
Download Stemmingen E-health / Slimme Zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Toekomstverkenning zorg in Flevoland
Stenogram
Download Stemmingen moties Gegevensuitwisseling in de zorg / Gegevensbescherming
Stenogram
Download Stemmingen moties Natuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Stenogram
Download Stemmingen moties Reactie op het rapport "Op de bres tegen hittestress" van de Dierenbescherming
Stenogram
Download Stemmingen Elektronische publicaties

Te behandelen zaken

5
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) (35238)

6
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten) (35179)

7
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten

8
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Ondernemen met een maatschappelijke missie’

9
Overige moties ingediend bij het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

10
Moties ingediend bij het VAO Ambulancezorg/Acute zorg

16
Moties ingediend bij het VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland

18
Moties ingediend bij het VAO Natuur

23
VAO Duurzaam vervoer

25
Moties ingediend bij het VAO Ontwerp Novi