Plenair debat

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet