Te behandelen zaken

1
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Brieven regering:

9
AFVOEREN: Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven
10
Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Trouw.nl, 4 december 2019)

11
Het lid Ouwehand: brief van de minister-president en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU n.a.v. het bericht dat de Mercosur-landen het EU-Mercosur-verdrag donderdag formeel gaan ondertekenen (Reuters.com, 3 december 2019)

12
Het lid Klaver: debat met de minister-president over het mislukken van de participatiesamenleving