Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 december 2019
13:40 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 4. 4

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  De volgende brieven

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data
 9. 9

  AFVOEREN: Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven

 10. 10

  Het lid De Groot: debat, voorafgegaan door een brief met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Trouw.nl, 4 december 2019)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ouwehand: brief van de minister-president en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU n.a.v. het bericht dat de Mercosur-landen het EU-Mercosur-verdrag donderdag formeel gaan ondertekenen (Reuters.com, 3 december 2019)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Klaver: debat met de minister-president over het mislukken van de participatiesamenleving

 13. 13

  Uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd

  Loading data