Plenair debat : VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, nr. 22)

De vergadering is geweest

12 december 2019
12:35 - 12:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven