Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

28 november 2019
14:45 - 14:55 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Lijst met vervallen moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 7. 7

  Het lid Özütok: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de collectieve uitzetting van Venezolaanse vluchtelingen door Curaçao (Nos.nl, 27 november 2019)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Kuik: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Alarm over lachgas: eerste meldingen over ripdeals zijn al binnen’ (Ad.nl, 28 november 2019)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Futselaar: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het aangekondigde massaontslag bij Tata Steel

  Loading data
 10. 10

  Het lid Bisschop: verzoek het debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen spoedig te agenderen n.a.v. het bericht ‘Koophuis ver weg voor verpleegkundige’ (Rd.nl, 28 november 2019)

 11. 11

  VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11)

 12. 12

  VAO NAVO (AO d.d. 27/11)

 13. 13

  VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864-22)

 14. 14

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen

 16. 16

  AFVOEREN: Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat