Plenair debat

Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

5
Lijst met vervallen moties

7
Het lid Özütok: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over de collectieve uitzetting van Venezolaanse vluchtelingen door Curaçao (Nos.nl, 27 november 2019)

10
Het lid Bisschop: verzoek het debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen spoedig te agenderen n.a.v. het bericht ‘Koophuis ver weg voor verpleegkundige’ (Rd.nl, 28 november 2019)
11
VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11)
12
VAO NAVO (AO d.d. 27/11)
13
VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864-22)
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen
16
AFVOEREN: Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat