Plenair debat : VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

De vergadering is geweest

16 januari 2020
10:16 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data