Plenair debat

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Buitenlandse Zaken 2020

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat