Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 november 2019
14:50 - 15:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Afvoeren van de stand van werkzaamheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 7. 7

  AFVOEREN: debat over de forensische opsporing in Nederland

 8. 8

  Correctie bij stemming over de motie van het lid De Roon (PVV), 35300 X, nr. 21

 9. 9

  VAO Telecomraad (AO d.d. 13/11)

 10. 10

  VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

 11. 11

  VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)

 12. 12

  Het lid Van Raan: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over hoe invulling gegeven zal worden aan de aangenomen motie Koffeman c.s. (PvdD) die de regering verzoekt om op zo kort mogelijke termijn alle voorgenomen subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales stop te zetten, te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling EZK

  Loading data
 13. 13

  Het lid Azarkan: brief van de de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Belastingdienst handelde jarenlang in strijd met de wet’ (Trouw.nl, 12 november 2019)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretaris van Financiën met een eerste appreciatie inzake de klokkenluidersbrief van dhr. Niessen, te ontvangen voor de hervatting van het debat over het Belastingplan 2020 en een brief van de staatssecretaris van Financiën met een feitenrelaas inzake de CAF-11 zaak, te ontvangen voor het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Brenk: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’ (2019Z21906)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Ojik: verzoek de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Diks over de aanwezigheid van informatie op ministeries over de burgerdoden bij het Nederlandse bombardement op Hawija (vraagnummer 2019Z21418) morgen vóór 12 uur te ontvangen

  Loading data
 17. 17

  Het lid Kuiken: verzoek het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord in te plannen