Te behandelen zaken

1
Afvoeren van de stand van werkzaamheden

3
Brieven regering:

7
AFVOEREN: debat over de forensische opsporing in Nederland
8
Correctie bij stemming over de motie van het lid De Roon (PVV), 35300 X, nr. 21
9
VAO Telecomraad (AO d.d. 13/11)
10
VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)
11
VAO Wijkverpleging (AO d.d. 13/11)
12
Het lid Van Raan: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over hoe invulling gegeven zal worden aan de aangenomen motie Koffeman c.s. (PvdD) die de regering verzoekt om op zo kort mogelijke termijn alle voorgenomen subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales stop te zetten, te ontvangen vóór de begrotingsbehandeling EZK

14
Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretaris van Financiën met een eerste appreciatie inzake de klokkenluidersbrief van dhr. Niessen, te ontvangen voor de hervatting van het debat over het Belastingplan 2020 en een brief van de staatssecretaris van Financiën met een feitenrelaas inzake de CAF-11 zaak, te ontvangen voor het debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

16
Het lid Van Ojik: verzoek de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Diks over de aanwezigheid van informatie op ministeries over de burgerdoden bij het Nederlandse bombardement op Hawija (vraagnummer 2019Z21418) morgen vóór 12 uur te ontvangen

17
Het lid Kuiken: verzoek het debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord in te plannen