Plenair debat : Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

De vergadering is geweest

17 december 2019
16:45 - 21:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data