Plenair debat : Debat over de burgerdoden bij een Nederlandse luchtaanval in Irak in 2015

De vergadering is geweest

5 november 2019
17:15 - 0:29 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Transparantie burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in de strijd tegen ISIS

  Loading data
 2. 2

  Feitenrelaas inzake de transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data