Plenair debat : VAO Aanbesteden (AO d.d. 31/10)

De vergadering is geweest

21 november 2019
11:35 - 11:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data