Plenair debat

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat