Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Personeel/Materieel Defensie
Stenogram
Download Stemming brief Mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G
Stenogram
Download Stemming brief Doorgroei van academische start-ups naar levensvatbare bedrijven
Stenogram
Download Stemming Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap
Stenogram
Download Stemming brief Parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) 2020
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 5 november 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Stint
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap
Stenogram
Download Stemmingen moties Energiebesparing/Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/bijna energieneutrale gebouwen
Stenogram
Download Stemming brief Toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/ Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/Bijna energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

3
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) 35130-(R2119)

7
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (35213)

10
Brief van het Presidium over een gezamenlijke adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

11
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

14
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

15
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020