Plenair debat : Begroting Staten-Generaal (35300 IIA)

De vergadering is geweest

21 november 2019
10:16 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020

  Loading data
 2. 2

  Dekking van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

  Loading data
 3. 3

  Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data