Plenair debat : Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (voortzetting)

De vergadering is geweest

31 oktober 2019
10:16 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII)

  Loading data
 2. 2

  Begroting gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B)

  Loading data
 3. 3

  Begroting van het provinciefonds voor het jaar 2020 (35300-C)

  Loading data
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) op 29 oktober 2019

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data