Plenair debat : VAO Leraren (AO d.d. 09/10)

De vergadering is geweest

10 oktober 2019
11:30 - 12:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data