Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Handhaving Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 1 oktober 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Meer ruimte voor nieuwe scholen
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsomstandigheden/Handhaving
Stenogram
Download Stemming brief Specifieke uitkeringen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba
Stenogram
Download Stemmingen Meer ruimte voor nieuwe scholen
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen
Stenogram
Download Stemmingen moties Visiebrief mediabeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Actieprogramma Langer Thuis
Stenogram
Download Stemming motie Wmo
Stenogram
Download Stemmingen moties Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren
Stenogram
Download Stemmingen moties Stijgende woonlasten voor huurders
Stenogram
Download Stemming motie Ouderenzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Participatiewet/Breed offensief
Stenogram
Download Stemmingen moties Groningen
Stenogram
Download Stemming brief Vermogensrendementsheffing in box 3

Te behandelen zaken

1
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (35050)

4
Moties ingediend bij het VAO Participatiewet/ Breed Offensief

5
Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen (35 300-IV, nr. 5)

8
Moties ingediend bij het debat over het actieprogramma Langer Thuis

11
Moties ingediend bij het VAO Groningen

12
Moties ingediend bij het VAO Visiebrief mediabeleid

14
Moties ingediend bij het debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

15
Moties ingediend bij het debat over de stijgende woonlasten voor huurders

16
Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart