Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

1 oktober 2019
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) (35050)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Participatiewet/ Breed Offensief

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen (35 300-IV, nr. 5)

  Loading data
 6. 6

  Brief van het Presidium over een verzoek aan de parlementair advocaat inzake een advies over de vermogensrendementsheffing in box 3 (32140, nr. 59)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota: ‘Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over het actieprogramma Langer Thuis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Ouderenzorg

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Wmo

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Visiebrief mediabeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VSO Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over de stijgende woonlasten voor huurders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden moties ingediend bij het VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS

  Loading data

  Loading data