Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Op verzoek van de aanvragers stel ik voor de volgende debatten van de agenda af te voeren:
7
Opnieuw aanhouden moties:

9
VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)
10
VAO Spoor (AO d.d. 25/09)
11
VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
12
VAO Justitiële Jeugd (AO d.d. 25/09)
15
Het lid Van Aalst: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Minister wist dat stint nooit weg op mocht, fouten bij keuring verzwegen’ (Rtlnieuws.nl, 25 september 2019 en brief 2019Z18025)
16
Het lid Van der Linde: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht ‘OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen’ (Nos.nl, 26 september 2019)

17
Het lid Slootweg: verzoek het dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden in te trekken en het onderwerp toe te voegen aan het debat over fraude in de zorg