Plenair debat : VAO Groningen (AO d.d. 12/09)

De vergadering is geweest

25 september 2019
17:00 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data