Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

7
Moties ingediend bij het debat over de drugsproblematiek in Nederland

12
Moties ingediend bij het debat over het tekort aan arbeidskrachten

13
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)