Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VSO Hervorming van de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VSO Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de drugsproblematiek in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top over EU-banen

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het PGB 2.0-systeem

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Materieel Defensie

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Project militair radarstation Herwijnen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over het tekort aan arbeidskrachten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Loading data

  Loading data