Plenair debat

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen en over de Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35 259))

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 19 september 2019
Stenogram
Download Stemming brief Onderzoek naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Kindgebonden budget in verband met verhogen inkomensgrens kindgebonden budget voor paren
Stenogram
Download Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

3
Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een verzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake een onderzoek naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven