Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen en over de Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35 259))

De vergadering is geweest

19 september 2019
23:15 - 23:31 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een verzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek inzake een onderzoek naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven

  Loading data