Plenair debat : VSO Ambtshalve toekenning van kindgebonden budget (35010, nrs. 18 en 19)

De vergadering is geweest

12 september 2019
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie inzake ambtshalve toekenning kindgebonden budget (35010, nrs. 18 en 19)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data